Mejla

Joi Grinde

Vandra i Norges Grand Canyon

 Aurlandsälven gräver sig fram genom landskapet. Förbi höga forsar, ensamma fjällgårdar, grönskande dalgångar och…