Mejla

Joanna Hagströms

”Halva jag är borta”

 Joanna Hagströms har nått sin målvikt. Otroliga 80 kilo har försvunnit på 4 år. Mer än halva hennes kroppsvikt.