Mejla

Daniel Suhonen

Lördagskolumnist på ledarsidan

05.45 LEDARE

Var vänstersvängen fejk Magdalena Andersson?

 117 dagar varade den. Den svenska socialdemokratins revolt mot OECDs snabbast växande inkomstklyftor.

1

2

3

4

5

>