Mejla

Denise Rosell

19 DEC 2016 WELLOBE

Streckkodsläsare – FAQ

 Jag upplever att det är svårt att få kameran att fokusera på streckkoden, hur ska jag göra?

1

2

3

4

5

>