Mejla

Kennet Andreasson

23 OKT 2010 LEDARE

Malmöborna lämnar gatan

 Det krävs ingen större inlevelseförmåga för att inse att Malmöborna är rädda, frustrerade, upplever en hjälplöshet.

Sida 1

ÄLDRE