Mejla

Åsa Eriksson

7 OKT 2008 HÄLSA

Var femte kvinna kan vara drabbad

 Sju år för att få rätt diagnos. Det är snittiden för att få beskedet endometrios.

7 OKT 2008 HÄLSA

”Att skölja äggledarna kan hjälpa”

 Kvinnor med endometrios behandlas med hormoner - och får svettattacker, sömnproblem och dåligt humör.

Sida 1

ÄLDRE