Mejla

Olle Bergman

19 JUN 2020 NYHETER

Kampen mot dödssmittorna

Vid 1800-talets mitt hade läkarna mycket dimmiga begrepp om hur sjukdomar sprids och infektioner uppstår.