Brage Steinson Wiik-Hansen/VG

29 JUN 2018 NYHETER

Följ med in i norska spökflygplatsen – övergavs efter tio år

18 000 kvadratmeter, tusen arbetsplatser och en kapacitet på två miljoner passagerare årligen.