Eric Rosén

Eric Rosén är kulturredaktör på Aftonbladet.
Han arbetar också med bland annat medieetik.