Mejla

Torbjörn Isacson

13 NOV 2011 NYHETER

Tjänade en halv miljard på en natt

 Skandia Liv ska ge sina pensionsparare ”högsta möjliga avkastning”. Det går så där – men några av Sveriges högsta…