Mejla

Frida Englin Danielsson

16 MARS NÖJE

Deporteringen av ”Inventing Anna”-bedragaren stoppas – i sista sekund

 Bedragerskan Anna Sorokin skulle deporteras till Tyskland, men bara timmar innan planet skulle lyfta kom ett nytt beslut.

14 AUG 2021 NYHETER

De lurades av Hassan – så gick det sen

1

2

>