Mejla

Horace Engdahl

28 NOV 2019 KULTUR

Horace: På tyska skriver man med stor bokstav

 REPLIK Kritiken av min översättning är aggressiv och missriktad