Mejla

Julia Burman Görans

15 AUG 2015 NYHETER

Stressen ökar – men breven blir färre

 Brevmängden minskar för varje år i Sverige. Samtidigt vittnar brevbärare om att de inte hinner dela ut posten i tid.

1

2

3

4

>