Mejla

Julija Sidner

31 MAJ 2018 NYHETER

Konsumentverkets krav: Skärpta regler

Piercare använder sig av olaglig lokalbedövning, avslöjar 200 sekunders granskning.

1

2

3

4

>