Mejla

Kate Visonj

22 FEB 2008 NYHETER

Läsarna: "Fubbick" är det bästa skånska ordet

 ”Fubbick!” Det var inte något vänligt ord som vann omröstningen av skånskans skönaste ord.