Mejla

Lars Ågren

9 OKT 2008 TRAV

V4, LD och Trio

 Boden fredag, Spelstopp 12.15 TV4 13.00 V4-1, 1 640 meter auto 1 Jake Luoju* – Östman M 2 2 2 3 2 16,9a 2 North Lad…