Mejla

Lena K Samuelsson

Publisher

3 MARS KOLUMNISTER

Den fria journalistiken är en del av motkraften

 En vecka har gått, en kort tid på en nyhetsredaktion, två skift. En evighet för folket i Ukraina. 

1

2

>