15 NOV 2007 KOLUMNISTER

Ingen lagändring – trots flera hot mot politikerna

 Hoten mot politiker är ett hot mot demokratin. Om människor inte törs ta politiska uppdrag faller hela vårt…

<

109

108

107

106

105

104

103

...

1