Mejla

Lena Oja

11 APR 2020 KULTUR

Mitt enda skydd på jobbet – ett hemmagjort visir

 CORONA Lena Oja: Inom omsorgen arbetar vi skyddslösa: det är dags att prata om ansvar