Mejla

Leo Pettersson

Så vet du att ditt barn är en ”high need baby”

Stämmer ditt barn in på kriterierna för ett så kallat plusbarn? Och vad finns det för risker för sådana barn i…

Färre barn föds med Downs syndrom i Sverige: ”Det känns sorgligt och tråkigt”

 Barn som föds med Downs syndrom blir färre. I Danmark föddes 18 barn med syndromet år 2019 och statistiken tyder på att…