Mejla

Li Rodziewicz

Reporter

23 NOV 2016 KRIM

Trippelmördaren Martin Saliba ratar hjälp från Sverige

 Trippelmördaren Martin Saliba har flytt undan den svenska rättvisan, och sitter frihetsberövad i Libanon.