Mejla

Lina Thomsgård

7 JUL 2015 KOLUMNISTER

Med dålig uppkoppling får man tid att sansa sig

 Den badboll jag umgås mest med sommartid är en snurrande skärmsymbol som meddelar att uppkopplingen är för långsam och…

1

2

>