Mejla

Malin Hallqvist

Reporter

2 FEB 2017 NYHETER

Här griper Kåre in – och hjälper "Bambi på hal is"

 Kåre var ute och åkte skridskor när han fick syn på någon som halkade runt på isen – det blev början på en dramatisk…