Mejla

Margarita Pastene

29 OKT 2019 KULTUR

President Piñeras press

 CHILE Margarita Pastene, ordförande i Chiles journalistförbund: Gatuprotesterna gäller även mediernas sneda rapportering