3 MAR 2014 NYHETER

”Bra försök, men det håller inte”

 34-åringen kan inte dömas för mord om han inte haft uppsåt. Men det finns kryphål.