Mejla

Max Jerneck

23 JUN 2020 KULTUR

Sluta snacka strunt om svensk ekonomi

 MAX JERNECK Ladorna kan aldrig vara ”fulla” eller ”tomma” – ministerns metaforer är falska