Mejla

Nils Franchell

12 JUL 2016 SVENSKA HJÄLTAR

Platserna som drabbas värst av klimatkaoset

 Skogsbränder, skyfall, översvämmade källare, torra brunnar. Klimatförändringarna märks allt mer i vår vardag.