Mejla

Nima Daryamadj

21 NOV 2008 KOLUMNISTER

Alla kan bli Buddha – du, jag och även Runar

 Minns ni Runarbråket? Ni vet, när pastorn med dammsugarförsäljarleendet hamnade i blåsväder för att ha förolämpat…