Mejla

Nina Hampusson

Kretas hetaste stränder

I charterkatalogerna är varje strand på Kreta den bästa. Men finns den i verkligheten? RESA har svaret.