Mejla

Nino Mick

11 MAJ 2021 KULTUR

Kritiken stämmer – men Ekis har poänger

 NINO MICK Kanske kan vi söka gemensam förändring i stället för polarisering

24 OKT 2019 KULTUR

Jag är lika mycket trans utan kirurgi

 DEBATT Poeten Nino Mick: SVT:s Uppdrag granskning har en alltför snäv syn på könsdysfori