Mejla

Roland Poirier Martinsson

30 APRIL KULTUR

Jag känner sorg men ingen bitterhet

 Kanske var jag fyra år. Jag gläntar på dörren till hallen och ser mamma springa för att låsa in sig i sovrummet.