Mejla

Svante Westlin

1 FEB 2010 SPORTBLADET

Inga svenska medaljer

 Sverige har av uppenbara skäl inte tagit någon medalj i vinterolympiaden 2010.