Mejla

Ulf Olsson

15 SEP 2021 BOKRECENSIONER

Rörelse, revolution och drypande fyllesnack

 Som röster avlyssnade ur nyliberalismens sexualekonomi, där vi alla görs till säljare och köpare, till beställare och…