Mejla

Ulrika Sjöblom

Bulimi hos unga vuxna – här är tecknen

 Varningstecken på bulimi: Överdriven motion, förändrade matvanor, isolering och ångest.

1

2

>