Ulrika Stahre

Ulrika Stahre är redaktör och kritiker på Aftonbladet Kultur, ansvarig för konstbevakningen. Skriver också om bland annat film och litteratur samt har en filosofie doktorsexamen i Konst- och bildvetenskap.