VTI: Bilarna betalar sina egna kostnader

avJohn Edgren

Publicerad:
Uppdaterad:

Personbilstrafiken betalar mer än vad den kostar samhället.
Det är slutsatsen i en statlig utredning från VTI.
Faktum är att bilresan belastar samhället mindre än tågresan.

På uppdrag av regeringen har Statens väg- och transportforskningsinstitut gjort en omfattande analys av samhällskostnaderna för väg, järnväg, flyg och sjöfart. Forskarna har tagit hänsyn till buller, slitage, utsläpp och olyckor inom respektive transportslag. De har sedan räknat på vad detta kostar samhället.

Betalar sina egna kostnader

VTI:s undersökning visar att personbilstrafiken faktiskt betalar mer än vad den kostar samhället. De skatter som tas ut av bilägarna är högre än de marginalkostnader som bilarna ger upphov till. Effektivare motorer med bättre reningsteknik har dessutom gett resultat – och utsläppen av farliga ämnen har minskat. Dessutom är risken för att råka ut för en olycka lägre än någonsin. Forskarna konstaterar dock att koldioxidutsläppen dock är ett kvarstående problem.

 – Utsläpp av koldioxid med åtföljande hot mot klimatet är i dag en av mänsklighetens stora utmaningar. Eftersom användningen av både bilar och lastbilar, tåg, flygplan och fartyg ger upphov till denna typ av problem är det också angeläget att minska utsläppen, säger Jan-Eric Nilsson som är professor på VTI.

Trafikslagen som inte betalar för sig

För den tunga vägtrafiken, sjöfarten och järnvägstrafiken är VTI:s undersökning inte lika positiv. Transportslagen betalar mindre än vad de kostar samhället. Den tunga trafiken sliter hårt på infrastrukturen, och för flyget är de långväga internationella resorna värst.  De betalar en liten del av de kostnader som utsläppen förorsakar. Det mest överraskande är kanske att tågtrafiken inte kan betala sina egna kostnader.

Publicerad: