6 av 10 vill ha promillegräns för elcykel

61 procent vill införa promillegräns för elcykel, enligt en undersökning från If.
61 procent vill införa promillegräns för elcykel, enligt en undersökning från If.

Att ta elcykeln hem från festen är, beroende på typ av cykel, helt lagligt i dag.
Men nu vill en majoritet av svenska folket införa en promillegräns även för elcyklar.
Det visar en ny undersökning från försäkringsbolaget If.

– När fler går över till elcykel tror jag att vi kommer att få problem med personskador, säger Dan Falconer på If.

Du bryter i dag inte mot några lagar om du sätter dig i cykelsadeln onykter – förutsatt att du kan ta dig fram på ett betryggande sätt. Orsakar du däremot en olycka berusad riskerar du i värsta fall fängelse.

Samma regler gäller för elcyklar med en effekt på högst 250 watt, eftersom de inte räknas som motordrivna fordon. Det kan det dock bli ändring på, om svenska folket får bestämma.

En av fem emot

61 procent av de tillfrågade i Ifs undersökning svarar att det borde införas en promillegräns för elcyklar. Endast 21 procent är emot.

– Det är en ganska stor andel tycker jag, säger Dan Falconer, motorexpert på If.

Han anser liksom majoriteten av de svarande i undersökningen att en promillegräns borde införas.

– En elcykel är såpass mycket kraftigare än en vanlig cykel, och orsakar säkerligen större skada vid en kollision. Ditt omdöme försämras när du är berusad, samtidigt som du kommer upp i höga hastigheter. Det kan bli väldigt farligt.

Enligt en studie från Statens väg- och transportforskningsinstitut, VTI, var 27 av totalt 236 omkomna cyklister under perioden 2006–2015 påverkade av alkohol.

Dan Falconer befarar att den siffran kan stiga i takt med den ökade elcykelförsäljningen.

– När fler går över till elcykel tror jag att vi kommer att få problem med personskador.

Kan driva frågan

Branschen har diskuterat utmaningarna med den pågående elcykelboomen.

– Och det är troligt att försäkringsbranschen kommer att driva frågan om promillegräns för elcyklar, säger Dan Falconer.

Elcyklar med högre effekt än 250 watt räknas som mopeder. För dessa gäller precis som vid bilkörning max 0,2 promille alkohol i blodet.

Köper du en sådan cykel måste du dessutom teckna en obligatorisk trafikförsäkring. Annars riskerar du en hög avgift om du är inblandad i en olycka.

Men det är något många enligt Dan Falconer missar.

– Jag tror inte ens att varannan elcykel med effekt över 250 watt är trafikförsäkrad. Det kanske inte ens är en tredjedel. Där måste cykelhandeln bli bättre på att informera, säger han.

Fakta: Elcyklar

Då räknas elcykeln som moped klass 2:

  • Fordonet ska ha trampor, motorn får ha en effekt på högst 1 000 watt och ger kraft upp till 25 km/h.
  • Samma bestämmelser som för moped klass 2: föraren ska vara minst 15 år, ha förarbevis samt bära hjälm (minst cykelhjälm).

Då räknas elcykeln som moped klass 1:

  • Fordonets maxhastighet är 45 km/h, motoreffekten får vara upp till 4 000 watt och du behöver inte trampa för att få elassistans.
  • Samma regler gäller som för moped klass 1: du måste vara minst 15 år och ha AM-körkort, elcykeln ska ha registreringsskylt och du måste ha mopedhjälm.
  • Fordonet får inte köras på cykelbana.

Källa: If

Publisert:

LÄS VIDARE