Miljözoner – det här vet vi

I framtiden kan miljözoner införas i svenska städer.
I framtiden kan miljözoner införas i svenska städer.

Redan 2020 kan äldre bensin- och dieselbilar portas från svenska stadskärnor.
Här är det vi vet om de planerade nya miljözonerna i svenska kommuner.

Regeringen har lovat att gå vidare med planerna på att införa nya miljözoner för personbilar i svenska kommuner. Ännu har inget skarpt förslag lagts på bordet, men det väntas komma under våren. Stockholms stad har redan skrivit in miljözonerna i budgeten för 2018.

Syftet med zonerna är att förbättra luftkvaliteten, och minska bullernivåerna, i svenska städer.

Hur fungerar miljözonerna?

Idag kan kommuner införa miljözoner för att utestänga vissa tunga fordon (lastbilar och bussar) från stadskärnor och andra miljökänsliga områden.

Det som nu diskuteras är att införa miljözoner även för personbilar. Transportstyrelsen har föreslagit två nya zoner, men det är regeringen som avgör den slutgiltiga utformningen.

Transportstyrelsens förslag ser ut så här:

  • Miljözon klass 2: omfattar personbil, lätt lastbil och lätt buss. Här krävs att fordon som drivs med diesel uppfyller kraven för Euro 6 och fordon som drivs med bensin, etanol eller gas uppfyller kraven för Euro 5.
  • Miljözon klass 3: omfattar personbilar, motorcyklar, mopeder klass I och lätta och tunga lastbilar och bussar. Här krävs att de lätta fordonen drivs med el eller vätgas och att de tunga fordonen drivs med el eller vätgas, eller är av typen elhybrid som uppfyller kraven för Euro 6.

Det innebär att alla dieselbilar som inte har den senaste reningen skulle portas ur zonerna med förslaget. Dessutom skulle alla bensinbilar tillverkade före 2009 bannlysas.

Var kan de införas?

Det kommer att vara upp till varje kommun att besluta om och hur man vill använda sig av miljözonerna. Stockholms trafikborgarråd Daniel Helldén har sagt att man kommer att införa zonerna, men inte preciserat var.

Transportstyrelsen har gjort en fallstudie över vilka konsekvenser miljözonerna skulle få om de infördes i Stockholm. I studien skulle hela innerstaden täckas av miljözon klass 2, medan den hårda klass 3-zonen skulle gälla för Gamla stan. (Miljözon klass 1, som redan finns idag, omfattar tunga fordon).

Vilka skulle konsekvenserna bli?

Sannolikt skulle luftkvaliteten förbättras och bullernivåerna minska om fler tvingades köra mer miljövänliga bilar. Kostnaden för enskilda bilister skulle samtidigt bli stor.

Enligt Transportstyrelsens fallstudie skulle nästan 43 000 privatbilar behöva bytas ut inom miljözon klass 2 i Stockholm. Ytterligare 48 000 bilar tillhörande inpendlande privatbilister skulle behöva bytas ut. Därtill kommer ett stort antal bilar inom miljözon klass 3 som skulle behöva bytas ut mot elbilar.

Den totala kostnaden för att byta bilar skulle hamna på över 10 miljarder kronor.

När kan miljözonerna införas?

I Transportstyrelsens förslag skulle miljözonerna kunna införas 2020. Men ytterst är det regeringen som fattar beslut om när kommunerna ges möjlighet att införa zonerna. Miljöminister Karolina Skog (MP) har sagt till SVT:s Agenda att man ”siktar på” 2020.

Publisert:

LÄS VIDARE