Kilometerskatt på personbilar undersöks

I framtiden kan kilometerskatt på personbilar bli verklighet. Syftet är bland annat att minska utsläpp och buller – men också att få in nya skatteintäkter när allt fler väljer elbilar.
– Finansministern kommer att vakna den dagen skatteintäkterna minskar och undra ”vad gör vi nu?”, säger Anders Roth på IVL.

Planerna på att införa en kilometerskatt för tunga transporter har debatterats flitigt de senaste åren, men något skarpt förslag finns i nuläget inte.

Men nu väcks frågan om att införa en kilometerskatt även för personbilar. Det är Energimyndigheten som gett forskningsstöd till Svenska Miljöinstitutet IVL och Chalmers för att undersöka effekterna av en sådan åtgärd.

Missgynnar glesbygd

Ett av huvudskälen är att dagens bränsleskatt missgynnar körning i glesbygd, säger Anders Roth, projektledare och expert på hållbar mobilitet vid IVL.

– Vi vet att de samhällsekonomiska kostnaderna för trängsel, buller och utsläpp skiljer sig stort om du kör i stadsmiljö kontra glesbygd. Det bör vara dyrare att köra bil i storstaden, säger han.

För störst effekt skulle en kilometerskatt kunna utformas med rörliga kostnader beroende på när på dagen du kör.

– Så att du hela tiden får en signal om att ”när du kör vid den här tidpunkten är det sämre ur trängsel- och luftkvalitetsynpunkt och dyrare än vid en annan tidpunkt”. På så sätt skulle man kunna uppmuntra till ”legal skattesmitning”, säger Anders Roth.

Färre tankar bensin och diesel

Men att minska utsläpp och trängsel är långtifrån det enda syftet med att utreda en kilometerskatt. När allt fler väntas köra elbil i framtiden riskerar statens skatteintäkter minska med tiotals miljarder kronor, på grund av att färre tankar bensin och diesel.

– Finansministern kommer att vakna den dagen skatteintäkterna minskar och undra ”vad gör vi nu?”. Det gäller att vi planerar för det redan nu, så att inte elbilsutvecklingen tar stopp på grund av att vi förlorar för mycket skatteintäkter, säger Anders Roth.

Så det ska bli dyrare att köra elbil?

– Det är inte vårt huvudfokus, men även elbilar måste täcka sina kostnader för trängsel och buller. Omställningen till elbilar kan inte bara bygga på massiva subventioner som i Norge. Om elbilarna blir så billiga att äga kommer vi att köra mer bil, vilket förtar elbilarnas andra positiva effekter, säger han.

Undersökningen av hur en eventuell kilometerskatt på personbilar ska utformas ska vara klar om två år. Men det lär dröja betydligt längre innan skatten kan bli verklighet, om man ska tro Anders Roth.

– På sikt ser vi få alternativ, men jag tror att det kan tänkas ta 10–15 år innan en kilometerskatt kan införas.

Publisert:

LÄS VIDARE