Varning: En av sex är rena trafikfaror

MOTOR

Se filmen som visar hur dåligt svenska bilister ser

1 av 8 | Foto: FOTO: PMAGI AB/Petter Magnusson
Så här dåligt ser var sjätte bilist...

I var sjätte bil du möter på vägen sitter en förare med farligt dålig syn.

Bilprovningen och Synoptik har gemensamt undersökt svenska bilisters synfel – och resultatet är oroväckande.

– Många inser inte hur stora synfel de faktiskt har, säger optikern Helene Hjertberg.

När Synoptik och Bilprovningen för femte gången kallar till den årliga Synbesiktningen uppdagas ett skrämmande resultat. Svenska bilister uppmanas testa sin syn under tiden som deras bil besiktigas. Och när varannan bil underkänns vid besiktningen är det var sjätte bilist som har så dålig syn att de är en direkt trafikfara. Trots det ansåg nio av tio sig ha fullgod syn.

– I Sverige har vi idag inte obligatoriska syntester för bilister som förnyar sitt körkort vilket gör att alltför många kör med trafikfarlig syn, säger Helene Hjertberg, legitimerad  optiker på Synoptik i Stockholm.

Oskärpa redan på en meters håll

Totalt gjorde 2 205 bilister syntestet och 17 procent av de testade förarna hade en nedsatt synskärpa på mer än 30 procent, trots eventuella linser eller glasögon. I verkligheten innebär det en oskärpa redan på en till två meters avstånd.

– Statistiken från årets synbesiktningskampanj bekräftar än en gång behovet av att uppmärksamma förare om vikten av regelbundna synkontroller för att köra så trafiksäkert som möjligt, säger Bilprovningens vd Benny Örnerfors.

Män tror de ser bättre än vad de gör

Trots att optiker bedömde att 48 procent av de syntestade bilisterna behöver glasögon eller linser ansåg nio av tio av bilisterna att deras syn var tillräckligt bra för att köra bil. Och män hade överlag en övertro till sin syn – framför allt i regn, rusk och mörker, enligt undersökningen.

Se den skrämmande filmen som visar hur dåligt syn trafikfarliga bilisterna har. (Extern länk).