Dieselbilar släpper ut mer än man trott

Nya dieselbilar är betydligt värre miljöbovar än vad som tidigare varit känt.
Kväveoxidutsläppen från personbilar visar sig nu vara 30 procent högre än tidigare.
– Hade jag köpt en dieselbil hade jag känt mig lurad, säger Anna Forsgren på Naturvårdsverket.

Färska siffror från Naturvårdsverket, med underlag från Trafikverket, visar att nya dieselbilar släpper ut betydligt mer giftig kväveoxid än vad som tidigare varit känt. Det står klart efter att fler dieselbilar i klasserna Euro 4–6 testats vid verklig körning.

”Värre än vi trodde”

– Vi har vetat att dieselbilarna presterar sämre än i testerna, men det här är värre än vi trodde, säger Anna Forsgren, handläggare vid Naturvårdsverket.

Så sent som i februari presenterade myndigheten utsläppssiffrorna för personbilar för år 2015. Med de nya fynden visar det sig att kväveoxidutsläppen det året i själva verket var 30 procent högre.

Flera svenska städer brottas redan idag med för höga halter av kvävedioxid enligt Naturvårdsverket. Att dieselbilarna nu står för en ännu större andel av utsläppen i stadsmiljö kan få konsekvenser för miljöarbetet.

Kan påverka miljöarbetet

Naturvårdsverket vill bland annat att det föreslagna bonus malus-systemet för nya bilar nu ses över så att det får avsedd effekt på både klimat och luftkvalitet.

Det samma gäller för de miljözoner som i framtiden kan inrättas i svenska kommuner, där bara vissa bilar släpps in. Frågan ligger just nu på regeringens bord.

– Det har varit diskussion om att tillåta diesel av Euro 6-klass i vissa miljözoner. Men hela den analysen bygger på att dessa bilar är bättre än de faktiskt visat sig vara, säger Anna Forsgren.

Vad får era siffror för konsekvenser för dem som köpt nya dieselbilar?

– Hade jag köpt en dieselbil hade jag känt mig lurad. Från politiskt håll har man styrt folk mot att köpa dieselbilar eftersom deras koldioxidutsläpp är lägre. Jag skulle också känna mig lite lurad av tillverkarna som utlovat en viss mängd utsläpp, men som sedan inte visat sig stämma, säger Anna Forsgren.

Publisert:

LÄS VIDARE