Kineser gör bioetanol med svensk forskarhjälp

MOTOR

Professor i Lund bygger upp kinesisk forskaranläggning

Kinesiska bilar ska bli mer miljövänliga, därför tar man nu hjälp av svenska forskare för att lära sig tillverka bioetanol av halm.

Guido Zacchi är professor i kemiteknik vid Lunds universitet och han har blivit kontaktad av Kinas största elproducent State Grid som vill att Zacchi ska hjälpa företaget att bygga en forskningsanläggning där kinsererna kan utveckla bioetanol från halm.

– Vissa kanske tycker att det är lite konstigt att svenska forskningsresultat exporteras till utlandet på det här sättet. Men vi måste vara med där det finns starka krafter. Det bli också ett sätt att hjälpa dessa länder i miljöfrågor, förklarar Guido Zacchi som också har blivit kontaktad av USA, Brasilien, Italien, Holland och Tyskland när det gäller satsningar på bioetanol, i ett pressmeddelande.

Etanol från jordbruksrester

Zacchi och hans kolleger i Lund forskar på hur man gör andra generationens bioetanol av cellulosarika restprodukter från jord- eller skogsbruk. Första generationens bioetanol tillverkas exempelvis av sockret i sockerrör eller stärkelse i majs. Detta biobränsle har fått stark kritik eftersom produktionen sägs konkurrera med samma naturresurser som används för livsmedelsproduktion. Det kan bidra till ökade matpriser och att små samhällen på landsbygden får svårt att tjäna sitt uppehälle.

Guido Zacchi och hans kolleger kommer att få 3,5 miljoner kronor för ett och ett halvt års forskningsarbete där man bland annat ska hjälpa kineserna att bygga upp en egen forskningsanläggning.

De svenska forskarna kan lära kinsererna hur hela råvaran kan användas för att göra bioetanol på ett energieffektivt och kostnadsmässigt lönsamt sätt. Kina tillverkar idag bioetanol av stärkelsen i majs, men den produktionen är på väg att förbjudas eftersom den anses konkurrera med kinesisk matproduktion.

Halm ska bli etanol och el

Nu har Guido Zacchi och hans forskarkolleger fått 100 kilo halm från Kina som de ska undersöka hur man kan göra bioetanol av på bästa sätt. Idag bränns den halm som tas om hand i något av Kinas cirka 20 elkraftverk. Nu är tanken att halmen ska ge två produkter, etanol till fordonsbränsle och el av det som blir kvar.

Någon försöksproduktion av andra generationens bioetanol, finns ännu inte i Kina. Det finns inte heller någon kommersiell produktion av andra generationens bioetanol i världen, men Guido Zacchi tror att den första bioetanolanläggningen som klarar sådant kan vara i drift 2014 och att den fabriken ligger i USA, Brasilien eller Kina.

ARTIKELN HANDLAR OM

Bilar