Tvekan inför självkörande bilar

Självkörande bilar kan vara en verklighet om bara några år.
Självkörande bilar kan vara en verklighet om bara några år.

Mer än varannan svensk är skeptisk till att åka med en självkörande bil.

Bland kvinnor tvivlar två tredjedelar, visar en ny undersökning från Aftonbladet/Inizio.

– Siffrorna speglar att det är någonting nytt, säger Martin Törngren vid KTH.

Utvecklingen av självkörande bilar rullar på i rasande fart. Biltillverkare som Audi och Tesla jobbar parallellt med Google och Apple på att få ut helt autonoma bilar på våra vägar om några år.

Volvo Cars planerar att lansera sina första självkörande bilar år 2021.

”Ganska snabbt bli bekväm”

Men bland svenska folket råder viss tvekan inför den nya tekniken. En majoritet (52 procent) är tveksamma eller kan inte tänka sig att åka i en självkörande bil, visar en ny undersökning från Aftonbladet/Inizio.

– Siffrorna speglar att det är någonting nytt. Om tekniken utformas på rätt sätt tror jag dock att många snabbt kommer att bli bekväma med den nya tekniken, säger Martin Törngren, professor i inbyggda styrsystem på KTH.

Nästan dubbelt så många män (61 procent) som kvinnor (34 procent) kan tänka sig att åka med en självkörande bil. Det kan ha flera förklaringar, tror Martin Törngren.

– Dels är fordonens användning ofta komplicerad och kräver förståelse för tekniken. Killar är kanske mer attraherade av ny teknik i sig. Sedan tror jag att det handlar om informationsbrist. Ungefär 95 procent av alla olyckor beror på misstag av bilförare, säger han.

Ska minska antalet olyckor

En av förhoppningarna med de självkörande bilarna är att de ska minska antalet trafikolyckor. Men bara 41 procent i undersökningen tror att så blir fallet. 15 procent tror att antalet olyckor kommer att vara oförändrat. Drygt var sjätte (17 procent) tror att självkörande bilar istället kommer att leda till fler olyckor.

– Vi kommer att ha en övergångsperiod. När ångmaskiner ersatte hästkrafter skedde flera olyckor eftersom man inte förstod riskerna med den nya tekniken. Medvetenheten är större nu, men ny teknik medför alltid nya risker. På längre sikt är säkerheten en viktig drivkraft. Fel av bilförare ligger som sagt bakom flertalet olyckor och här har de självkörande fordonen en styrka – de blir inte trötta och ser vad som sker runt om hela fordonet, säger Martin Törngren.

En majoritet av de svarande tror att de självkörande bilarna kommer att säljas inom sju år. Men det finns många saker som måste lösas innan dess. Dels lagstiftningsmässigt: vem bär ansvaret om en självkörande bil orsakar en olycka? Där måste även försäkringsbranschen involveras.

”Svarta svanar” en utmaning

På den tekniska sidan finns också en rad hinder att ta sig förbi.

– Dels måste produktionen och användning, inklusive underhåll och reparation, kunna ske på ett kostnadseffektivt sätt. Systemen måste också göras robusta, säger Martin Törngren, och tar liknelsen med svarta svanar:

– Du kan ha testat din autonoma bils avancerade styrsystem och allt verkar fungera jättebra. Problemet är att bilen bara testats i Europa där det endast finns vita svanar. Hur beter sig bilen när en svart svan dyker upp? Frågan om hur systemen beter sig i situationer som det inte tränats eller programmerats för är jätteviktig.

Martin Törngren efterlyser en bredare samhällsdebatt inför de självkörande bilarnas intåg på vägarna.

– Smarta bilar som kommunicerar med varandra kräver smarta trafiksystem. Vem är ansvarig för hur helheten beter sig? Den frågan måste diskuteras mer, säger han.


Så gjordes undersökningen: Den är gjord av Inizio på uppdrag av Aftonbladet inom ramen för Schibsted/Inizios opinionspanel som speglar svenska folket. Målgruppen är svenska allmänheten 18 år och äldre. Undersökningen omfattar 1194 intervjuer under perioden 8-14 juli 2017 och är genomförd som en webbundersökning.

Urvalet är pre-stratifierat och vägt på ålder, kön, region och parti i föregående val.

Frågorna som ställdes var:

  • Kan du tänka dig att åka i en självkörande bil?
  • När tror du självkörande bilar börjar säljas i Sverige?
  • Hur tror du att självkörande bilar kommer att påverkar antalet trafikolyckor?

Gå med i vår opinionspanel du också

Vill du vara med och svara på Inizios undersökningar där vi tar reda på vad svenska folket tycker om olika frågor? Resultat presenteras bland annat i Aftonbladet. Det är frivilligt att svara, du är anonym och kan gå ur när du vill. Klicka här för att läsa mer och gå med!


Publisert:

LÄS VIDARE