Risken för singelolyckor ökar radikalt när du rattsurfar

Av: Kristofer Gustafsson

Publicerad:
Uppdaterad:
Kikade på ett sms – och plötsligt small det.
Foto: THINKSTOCK
Kikade på ett sms – och plötsligt small det.

Rattsurfar du i bilen?

Risken för en singelolycka ökar radikalt.

Eller att du kör in i framförvarande bil.

Det visar färsk undersökning från Transportstyrelsen.

Transportstyrelsen, som också föreslagit regeringen att besluta om ett tydligare förbud, har analyserat drygt 300 olyckor där förare använt mobil i samband med olyckan.

75 procent

Av de 300 olyckor som analyserats är singelolyckor och olyckor där en förare kört in i en framförvarande bil, så kallade upphinnandeolyckor, vanligast. 75 procent utgörs av singelolyckor (122 olyckor) och upphinnandeolyckor (119).

I jämförelse med alla olyckor under samma period utgör motsvarande olyckstyper cirka 50 procent. Nästan samtliga olyckor har inträffat med personbil.

Rapporten är en del av Transportstyrelsens uppdrag att utvärdera de åtgärder som gjorts för att minimera trafikfarlig användning av mobiltelefoner och annan kommunikationsutrustning under färd, enkelt uttryckt rattsurfning.

Stort mörkertal

Uppgifterna bygger på uppgifter från polis och sjukvård om olyckor som rapporterats in till informationssystemet Strada.

Eftersom det inte är obligatoriskt för polis eller sjukvård att rapportera om föraren använt mobil vid olyckan anses mörkertalet för olyckor orsakade av förare som rattsurfat vara stort.

Rapporten: Användning av mobiltelefon i rapporterade vägtrafikolyckor

Publicerad:

LÄS VIDARE

MER OM MIN BIL