Trafikens utsläpp minskar inte – trots snålare bilar

MOTOR

Bilarna blir fler – därför
ökar nedsmutsningen

Fler fordon som körs längre – det är orsaken till att utsläppen inte minskar trots att bilarna blir renare och mer bränslesnåla.

De nya bilar som såldes under första halvan av 2010 släppte ut mindre koldioxid än de bilar som såldes 2009. Men trots att bilarna blir renare och snålare minskar inte trafikens utsläpp.

Trenden med minskade utsläpp från trafiken har brutits. Trots att de nya bilar som sålts i år är renare och snålare än förra året så minskar inte utsläppen. Det visar en undersökning som gjorts av Trafikverket, Naturvårdsverket och Konsumentverket.

Fler bilar körs längre

Orsaken till att utsläppen inte minskar är att bilarna blivit fler och körs längre. Sedan 1990 har trafikens utsläpp ökat med 13 procent.

– Det är allvarligt. Det är oerhört viktigt att bilarna blir mer energieffektiva, men utvecklingen visar att det inte räcker. Nya drivmedel och en ny syn på trafiken för att minska biltrafikens ökning utan att försämra tillgängligheten behövs också, säger Trafikverkets miljödirektör Lars Nilsson i ett pressmeddelande.

De nya bilar som såldes under första halvan av 2010 släppte i snitt ut 156 gram koldioxid per kilometer, jämför man med bilarna som såldes under samma period 2009 släppte de ut 165 gram per kilometer. Skillnaderna mellan bilar i olika delar av landet är fortfarande stor. I Dals-Ed släpper de nya bilarna i genomsnitt ut 129 gram koldioxid per kilometer, medan nybilarna i Bräcke släpper ut 180 gram per kilometer.

”Kraftiga insater krävs”

– Det kommer att krävas kraftfulla insatser för att då riksdagens nya mål om en fossiloberoende fordonsflotta 2030, säger Kjell Andersson, chef för Naturvårdsverkets energi- och transportenhet.

Siffrorna över nya bilars klimatpåverkan baseras på EU:s metod att mäta utsläppen. Den innebär att bilar som kan köras på både bensin och gas eller etanol, antas köra på bensin vilket ger en indikation om hur energieffektiva motorerna är. Om de fordonen i stället mestadels tankas med etanol eller gas minskar genomsnittsutsläppen av fossilt koldioxid till 148 gram per kilometer.

– Etanol och gas är viktiga för att visa att det finns bra alternativ till fossila bränslen. Men etanol- och gasbilar är fortfarande betydligt törstigare och tyvärr väljer många i stället att tanka bensin, säger Carl Magnus Berglund, utredare på Konsumentverket.

ARTIKELN HANDLAR OM

Bilar