Så blir du av med stanken

Uppdaterad 2011-03-08 | Publicerad 2005-05-12

Dålig lukt i bilen kan bero på många saker.

Förra ägaren rökte kanske i bilen, en hund kan ha bott i den, eller kanske har någon spillt mjölk på mattorna.

Andra anledningar är regnvatten som läcker in och surnar i mattorna, eller matrester som har åkt in under sätena och börjat ruttna eller mögla.

Att få bort lukten kräver ibland hårt arbete.

Punkt ett i åtgärdsprogrammet gentemot alla ovanstående problem är att täta vattenläckage och så vidare. Nästa steg blir att sanera hela bilen invändigt. Dammsuga och torka med varmvatten och diskmedel.

Plocka alltid ut och sanera mattorna extra noga. Min egen metod är att först dammsuga, sedan tvåla in dem ymnigt med mattvättmedel, spola rent med en högtryckstvätt, låta dem torka och sedan dammsuga igen. Till sist måste bilen få stå och vädras ur med alla fönster nervevade i minst ett dygn.

Om det fortfarande luktar illa i bilen kan det vara dags att koppla in en saneringsfirma. De behöver minst ett dygn på sig för att med hjälp av torr luft, värme och kemikalier oskadlig­göra de bestående luktpartiklarna.

En behandling kostar 1 000–2 000 kronor och brukar räcka för att få bort hundlukt. Röklukt däremot kan kräva två behandlingar.

Det finns även en del att göra själv för den som inte har råd eller tid att lämna in bilen till en saneringsfirma. Förutom en klassisk Wunderbaum-gran så påverkas de kvarstående luktmolekylerna av de produkter du ser i den här artikeln. De är långt ifrån lika effektiva som proffsens prylar, men fungerar hyfsat när lukten inte är allt för stark.

Samma sak gäller metoden att låta en skål med ättiksyra stå på bilgolvet över natten. En lika klassisk, men bökigare metod är aktivt kol. Men eftersom kolet inte ångar upp ur burken måste man pudra det över de illaluktande ytorna.

Sur lukt från luftkonditioneringen är inte ovanligt. Det märks mest på sommaren när bilen startas efter att ha stått oanvänd några timmar. Lukten kommer från organismer som trivs i fukt. Därför är första åtgärden att kolla värmesystemets dränering. Om felet inte satt i dräneringen kan du få hjälp av en ac-expert som dödar organismerna genom att spruta ett medel i luftintaget. Ibland går lukten dock inte bort förrän systemet plockats isär och rengjorts.

Du kan förebygga lukt i klimatsystemet genom att stänga av ac:n ett par kilometer innan bilen ska stannas. Då hinner luftströmmen torka bort fukten i systemet. Boven i dramat är nämligen kondensvattnet från luftkonditioneringens kalla kylelement.

Bosse Andersson (bil@aftonbladet.se)

Följ ämnen i artikeln