Så köper du begagnad bil

Foto: Thinkstock
Att köpa begagnad bil kan vara en snårig affär.
MOTOR

Det går att fynda när du köper en begagnad bil – men risken att bli lurad är också stor. Här är de viktigaste sakerna att tänka på när du köper begagnat.

Att köpa en begagnad bil är förenat med flera risker. Det visar inte minst anmälningarna till Allmänna Reklamationsnämnden. Inom området motor har de vuxit med nästan 20 procent mellan 2014 och 2016.

Den första punkten att ta ställning till är om du ska köpa bilen privat genom en annonssajt, eller genom en bilhandlare.

Köper du den av en bilhandlare omfattas du av konsumentköplagen, som bland annat ger dig rätt att reklamera bilen i tre år. Å andra sidan är priset ofta högre än om du köper den från en privatperson.

Rekommenderar branschanslutet

– Väljer du att köpa av en bilhandlare gäller det att se till att den är branschansluten. Det innebär att exempelvis Motorbranschens riksförbund garanterar att rekommendationen från en reklamationsprocess där du får rätt följs. Det är den extra tryggheten du betalar för, säger Carl-Erik Stjernvall, teknisk rådgivare på Motormännens riksförbund.

Köper du istället bilen privat har du ett sämre skydd som konsument. Då faller också ansvaret på att kontrollera bilens skick på dig som köpare på ett helt annat sätt.

– Om man är osäker är det bra att ta med sig någon som kan bilar bättre än du. Man kan också vända sig till någon typ av bilprovningsföretag för en bildiagnos som kostar någonstans mellan 1 000 - 1 500 kronor, säger Carl-Erik Stjernvall.

Kontrollera vid provkörning

Han uppmanar alla köpare att noggrant kontrollera bilens samtliga funktioner vid provkörningen.

– Och ett generellt tips, oavsett om du köper privat eller från en handlare, är att provköra flera exemplar av samma modell för att bilda dig en uppfattning om hur modellen känns och låter, säger han.

Risken att behöva betala överpris för bilen är idag liten om man gör sin research, säger Johan Frederik Schjødt, VD och medgrundare på begagnatsajten AutoUncle.se.

– Som köpare så har man ett bättre utgångsläge nu än tidigare då information om alla bilar och dess priser finns några knapptryck bort. Undersök därför vad liknande bilar kostar innan du köper något och fråga varför bilen i så fall kostar mer än andra. Är man uppmärksam på marknadspriserna så behöver man aldrig betala ett överpris så länge det inte finns dolda fel på bilen, säger han.

Hallå Konsuments tips när du köper bil från bilhandlare:

 • Undersök marknaden, bilda dig en uppfattning om prisläget och kolla upp olika bilmodeller exempelvis på bilsvar.se.

 • Provkör bilen.

 • Undersök bilen noga och kolla att viktiga funktioner fungerar.

 • Titta efter bucklor och repor i lackeringen och andra skador.

 • Se till att någon på firman med ställningsfullmakt, det vill säga någon som har rätt att ingå avtal för företagets räkning, skriver på beställningen.

 • Kolla serviceboken och att service har utförts enligt bilens serviceintervall.

 • Skriv köpekontrakt.

 • Gör en leveranskontroll innan du åker iväg med bilen. Kontrollera bromsar, styrning, lampor, vindrutetorkare och övriga rörliga delar. Kontrollera att lacken inte är skadad. Kontrollera att bilen levereras med de detaljer som står med i köpehandlingen.

Hallå Konsuments tips när du köper bil från privatperson:

 • Undersök marknaden och kolla upp olika bilmodeller.

 • Kontakta Transportstyrelsen och kolla upp att säljaren äger bilen, samt att det inte finns några fordonsrelaterade skulder kopplade till bilen. Se till att få en skriftlig bekräftelse.

 • Provkör bilen innan du köper den.

 • Undersök bilen och kolla att viktiga funktioner fungerar.

 • Gör en leveranskontroll.

 • Skriv köpekontrakt.

FAKTA

Fel på bilen efter köp av bilhandlare

Har du köpt bilen av en bilhandlare gäller konsumentköplagen. Den ger dig rätt att reklamera bilen upp till tre år efter att du mottagit den.

Bilen ska alltid vara trafiksäker när du köper den om ni inte avtalat om annat. Är den inte det räknas det alltid som ett fel.

Fel som uppvisar sig inom sex månader efter att du mottagit den anses ha funnits vid köpet, om inte säljaren kan bevisa motsatsen.

Ofta används skrivelsen ”bilen säljs i befintligt skick”. Men om bilen med hänsyn till pris, ålder och körsträcka anses vara i sämre skick än du hade anledning att räkna med anses den felaktig.

Vill du reklamera bilen ska du göra det så fort som möjligt när du upptäckt ett eventuellt fel. Inom två månader räknas som en skälig tid.

Är det fel på bilen har du rätt att kräva att säljaren kostnadsfritt rättar till felen, eller att säljaren levererar en annan, likvärdig bil.

För att du ska ha rätt att häva köpet måste felet vara allvarligt, alternativt att säljaren försökt avhjälpa det flera gånger utan att lyckas.

Hamnar du i tvist med bilhandlaren kan det vara bra att få ett utlåtande från en tredje part. Hos Bilprovningen kan du göra en bildiagnos och få ett intyg på vad som är fel. Kommer du inte överens med säljaren kan du anmäla tvisten till Allmänna Reklamationsnämnden.

Källa: Hallå Konsument

FAKTA

Fel på bilen efter köp av privatperson

När du köper från en privatperson är du inte skyddad på samma sätt som när du köper från en bilhandlare. Ett grundskydd finns i köplagen, men i första hand gäller det du och säljaren kommit överens om.

Om bilen säljs i ”befintligt skick” innebär det inte att säljaren frånsäger sig allt ansvar. Bilen kan ändå anses felaktig om den inte stämmer överens med uppgifter som säljaren lämnat om exempelvis antisladdsystem, eller om säljaren undvikit att berätta något köparen borde känt till. Bilen kan också anses felaktig om den är i väsentligt sämre skick än köparen kunnat förutse.

Om du upptäcker ett fel ska du reklamera bilen till säljaren inom skälig tid. Yttersta tidsgränsen är två år, men du ska reklamera så fort du kan.

Om du och säljaren inte kommit överens om annat kan du enligt köplagen ha rätt att:

 • Begära att säljaren åtgärdar felet eller levererar en likvärdig bil (ovanligt).

 • I annat fall kräva prisavdrag som motsvarar bilens värdeminskning till följd av felet.

 • Häva köpet, om säljaren känt till ett fel på bilen men exempelvis dolt en allvarlig skada.

 • Kräva skadestånd för de kostnader du fått på grund av felet.

Hamnar du i tvist med bilhandlaren kan det vara bra att få ett utlåtande från en tredje part. Hos Bilprovningen kan du göra en bildiagnos och få ett intyg på vad som är fel. Kommer du inte överens kan du vända dig till tingsrätten.

Källa: Hallå Konsument

ARTIKELN HANDLAR OM