Nästan varannan bilreparation brister

Många reparationen på bilverkstäder brister i kvalitet.
Många reparationen på bilverkstäder brister i kvalitet.

Lackskador, bristande rostskydd och felmonterade bromsrör – nästan hälften av alla bilreparationer brister i kvalitet.
Det är resultatet av tre års kontroller av skadeverkstäder gjorda på uppdrag av Trafikförsäkringsföreningen (TFF).
– Jag förstår att man som kund upplever det skrämmande, säger Anders Edvardsson på TFF.

Trafikförsäkringsbolagens samarbetsorgan TFF har under tre års tid genomfört totalt 2100 stickprovskontroller på närmare 80 större bilverkstäder i landet. Och resultatet är nedslående. Nästan hälften av alla reparationer i försäkringsrelaterade ärenden får anmärkningar.

Trafikfarliga defekter

– Lackrelaterade skador är vanligast, men vi har också sett rent trafikfarliga defekter som felmonterade bromsrör. Det får inte förekomma över huvud taget, säger Anders Edvardsson, projektledare på TFF.

Skillnaderna mellan olika verkstäder skiljer sig kraftigt. De sämsta har fått anmärkningar i 77 procent av fallen, den bästa 16 procent.
– Och de utmärker sig. Men 16 procent är inte heller godtagbart. 5 procent skulle vara mer rimligt, säger Anders Edvardsson, som menar att det handlar om en attitydfråga.
– Verkstäderna måste bestämma sig för att göra rätt och se till att allt är åtgärdat innan bilen rullas ut från verkstaden, säger han.

”Bedrövligt resultat”

Från branschens sida är man bedrövade över resultaten.
– Det är inte roligt att höra att kvaliteten är så dålig, men jag har inte fått ta del av information om exakt var bristerna ligger. Men jag håller med om att verkstäderna måste bli bättre på att göra slutkontroller innan bilarna levereras till kunden, säger Jan Olvenmo, som ansvarar för lack- och skadefrågor på Motorbranschens Riksförbund.

Bo Ericsson, VD på den fristående branschorganisationen Svenska fordonsverkstäders förening (SFVF), säger att undersökningen inte kommer som någon överraskning.
– Vi vet var felen sitter men resultatet är bedrövligt. Vi måste sätta oss med försäkringsbranschen för att hitta en lösning. Ersättningarna räcker inte för att verkstäderna ska hinna med, säger han.

”Syna bilen”

Anders Edvardsson på TFF säger att man som kund bör syna av bilen noggrant efter en reparation.
– Och försöka göra en bedömning. Har det här gjorts på rätt sätt? Det var lättare förr när det fanns teststationer man kunde vända sig till, den möjligheten är tyvärr mer begränsad idag. Hittar man fel ska man vända sig till verkstaden, säger han.

Om man fortfarande inte är nöjd finns det tre alternativ säger Bo Ericsson på SFVF.
– Antingen kan man kontakta konsumentvägledaren i sin kommun eller vända sig till Hallå Konsument. I tredje läget kan man gå till Allmänna Reklamationsnämnden. Det är helt kostnadsfritt om reparationskostnaden överstigit 1000 kronor, vilket nästan alltid är fallet, säger han.

Försäkringsbranschen förlänger nu kontrollerna i ytterligare tre år med ökat fokus på de sämsta verkstäderna.

Publisert:

LÄS VIDARE