Män och kvinnor får lika dyra mc-försäkringar

avJohan Ahlberg/Fastbikes.se

MOTOR

EU förbjuder särbehandling 2012

EU vill ha lika dyr mc-försäkring för både män och kvinnor. Foto: Malin Arnesson

Sedan många år har de flesta försäkringsbolag haft försäkringspremier som varierat kraftigt beroende på om du är man eller kvinna. Nu ska det bli jämställdhet även på den punkten.

 EU-domstolen har slagit fast att olikheter vad gäller försäkringspremier mellan män och kvinnor inte får finnas efter den 21 december 2012.

Enligt ett EU-direktiv ska kvinnor och män behandlas lika när de köper varor och tjänster, till exempel försäkringstjänster. Men direktivet har tillåtit att länderna undantar beräkning av försäkringspremier från kravet på likabehandling om det finns tillförlitlig och aktuell statistik som stödjer det. Nu blir det snart ändring på det.

I en dom slår EU-domstolen fast att kvinnor och män ska behandlas lika vid tillgången till varor och tjänster, och att det nuvarande undantag som har funnits för försäkringspremier blir olagligt efter den 21 december 2012.

Idag betalar till exempel unga män i Sverige en högre premie på motorcykelförsäkringen än unga kvinnor. Anledningen har varit att de manliga motorcykelförarna statistiskt sett står för fler olyckor vilket gör deras premier dyrare än kvinnornas.

Efter att jämställdhetens kvarnar malt klart kommer det antagligen innebära att det blir dyrare för kvinnor att försäkra sina motorcyklar framöver. Samtidigt lär vi troligtvis inte få se några premiesänkningar för män.

ARTIKELN HANDLAR OM

Bilar