Klart: Bidrag för köp av elmotor till båten

Regeringen utökar stödet till elfordon.
Nu ska även du som köper en elmotor till din båt kunna få en fjärdedel av inköpspriset tillbaka.
– Det kan bli väldigt stora miljövinster, säger Isabella Lövin (MP).

Stödet till elcyklar och andra elfordon är populärt – hittills har över 15 000 ansökningar lämnats in om att få 25 procent av köpet betalt.

Nu utökar regeringen stödet med 45 miljoner kronor, till totalt 395 miljoner kronor i år. Premien ska nu också omfatta elmotorer till båtar.

Vill stöjda övergång

Det hela sker inom ramarna för vårändringsbudgeten som presenteras nästa vecka.

– Elcykelpremien har visat att den här sortens stöd kan få människor att tänka till kring sina inköp. Nu vill vi stödja en övergång till rena elmotorer för fritidsbåtar. Det kan bli väldigt stora miljövinster, inte minst för vattenmiljön men också för klimatet, säger Isabella Lövin (MP), minister för internationellt utvecklingssamarbete och klimat.

Stödet gäller vid köp av eldrivna utombordsmotorer. Av Sveriges cirka 600 000 fritidsbåtar med utombordare är omkring 30 procent försedda med tvåtaktsmotorer, enligt regeringen. Det är dessa man främst vill komma åt, säger Isabella Lövin.

Isabella Lövin vill uppmuntra båtägare att byta ut gamla tvåtaktsmotorer.
Isabella Lövin vill uppmuntra båtägare att byta ut gamla tvåtaktsmotorer.

”Stor utsläppskälla”

– De står för en mycket stor andel av de giftiga kolväteutsläppen. 3 000 ton kolväten går ut oförbrända ur de här motorerna, jämfört med de 200 ton som yrkestrafiken till sjöss står för. Det är en mycket stor källa till utsläpp.

Finns det någon infrastruktur för att ladda de här motorerna?

– Vi vet att vi måste ha mer laddinfrastruktur i skärgården och längs med kusterna, och där finns pengar att söka inom klimatklivet. Men den här typen av utombordare går inte så långt, så vi tänker att man samtidigt kan klara sig ganska långt på att ladda hemma, säger Isabella Lövin.

Nedre effektgräns

Exakta ramar för vilka motorer som innefattas av det nya stödet kommer att meddelas när den nya förordningen är klar.

– Men det kommer att finnas en nedre effektgräns. Vi räknar med att motorer ned till fem hästkrafter kommer att omfattas, säger Isabella Lövin.

Hur ser du på risken att återförsäljarna höjer sina priser i och med ett sådant här stöd?

– Det får vi absolut hålla ögonen på. Det här är en delvis ny teknologi som inte är dominerande, och då behöver vi ge det en extra skjuts för att det ska komma igång.

Stödet kommer när det klubbas gälla retroaktivt från och med 12 april.

Fakta: Premie för elbåtmotorer

Den nya förordningen är inte spikad, men regeringen arbetar enligt inriktningen att:

  • den riktas till privatpersoner som fyllt 18 år och som köper en ny eldriven utombordsmotor till en båt.
  • en begränsning till en premie per person sätts.
  • bidraget ska motsvara 25 procent av inköpspriset inklusive moms. men det ska finnas ett maxbelopp för att bidraget ska få en bred spridning. Maxbeloppet kommer vara 10 000 kronor.
  • bidraget ska gälla retroaktivt från och med 12 april 2018. Det är därför viktigt att den som har köpt en ny eldriven utombordsmotor till en båt från och med detta datum sparar kvittot för att kunna ansöka om bidraget, under förutsättning att utombordsmotorn omfattas av bidraget enligt förordningen. På kvittot måste den motor som premien söks för att kunna identifieras, till exempel med ett ID-nummer.
  • Naturvårdsverket ska ansvara för utbetalningen av bidraget.
  • Regeringens ambition är att premien ska gälla för elutombordsmotorer som kan ersätta en förbränningsmotor på 5 hästkrafter. Det kommer därför att finnas en nedre effektgräns för de elmotorer som ska omfattas av bidraget. Vilken effektgräns som ska gälla kommer att framgå av förordningen.
Publisert:

LÄS VIDARE